Over geven en nemen

Psychologieprofessor Adam Grant deed onderzoek naar ‘gevers’ en ‘nemers’ en schreef daarover het boek ‘Geven en nemen’. Ik heb het boek nog niet gelezen, maar zijn TED-talk geeft denk ik wel een aardig beeld van de inhoud.

Gevers en nemers

geven en nemenGevers zijn de mensen die van nature eerder anderen helpen dan zichzelf. Nemers denken daarentegen eerst aan zichzelf. De meeste mensen vallen overigens in een tussengroep, de ‘matchers’ die geven en nemen telkens tegen elkaar afwegen.

Grant deed onderzoek onder meer dan 30.000 mensen in verschillende bedrijven en culturen. Hij wilde weten welke groep de meeste productiviteit zou laten zien, de gevers, de nemers of de matchers. Gevers bleken weinig productief te zijn, omdat ze vooral bezig zijn anderen te helpen. Dat zou kunnen betekenen dat organisaties beter af zijn met vooral nemers en matchers. Gevers leveren echter wel op andere aspecten belangrijke bijdrages, zoals aan de klant- en medewerkerstevredenheid.

De vraag is dus, als de gevers zo’n lage productiviteit hebben, welke groep heeft dan de hoogste productiviteit? Dit blijken óók de gevers te zijn. Gevers bevinden zich aan beide kanten van het productiviteitsspectrum. In organisaties waar gevers niet gezien of beschermd worden, zijn de productiviteitscijfers laag. Maar in organisaties waar gevers kunnen uitblinken, is de productiviteit juist zeer hoog. Het is dus de moeite waard een cultuur te creëren waarin gevers goed gedijen. Maar hoe?

  • Bescherm gevers. Omdat ze altijd klaar staan voor anderen maar niet altijd gezien worden, hebben ze een grotere kans op burnout.
  • Bouw een cultuur waar om hulp vragen de norm is, zodat gevers kunnen geven.
  • Neem afscheid van nemers. Gevers groeien als ze niet omringd zijn door nemers.

Hoe herken je een nemer?

Hoe kom je erachter of iemand een gever, een nemer of een matcher is? Gevoelsmatig zou je denken dat hoe meegaander iemand is, hoe meer hij een gever is. Nemers zijn dan juist niet meegaand, maar eerder kritisch en uitdagend. Meegaandheid blijkt echter vooral buitenkant te zijn, sociale aanpassing, het zegt niks over of iemand een gever of een nemer is. Dat wordt namelijk vooral bepaald door wat er diep van binnen zit, de persoonlijke waarden die iemand erop na houdt.

Het kan dus best zijn dat de kritische onaangepaste persoon een gever is, terwijl de vriendelijke nemer je later een mes in de rug steekt. De uitdaging is dus te ontdekken of er achter het sociale masker een gever of een nemer zit. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen afleiden uit de manier waarop iemand praat over een medewerker die lager in de pikorde staat, of hoe hij omgaat met servicepersoneel.

Ik vind het idee van geven en nemen een interessante invalshoek. Ik denk dat er teveel oog is voor individueel succes, omdat dat meetbaar is. De gevers, vaak de lijm in de organisatie, worden niet altijd gezien. Maar juist wanneer samenwerking wordt beloond in plaats van resultaat, stijgt de productiviteit van alle medewerkers.

 

Site Footer

Sliding Sidebar